ขั้นตอนการใช้งาน CopyCat

1. เข้าระบบเพื่อใช้งาน CopyCat โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบ GENA

login

2. อัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบบจะรองรับไฟล์ประเภท PDF เท่านั้น หลังจากนั้น
ระบบจะคืนรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ไฟล์ข้อเสนอโครงการควรถูกสร้างด้วย Adobe Acrobat หรือ MS Word

copycat-manual